Jak vznikala hra Lov mamuta – 2. díl

V předchozím článku jsem nastínil něco málo o výběru tématu a herních principů. Také jsem zlehka zabrousil do oblasti tvorby grafiky. V tomto článku se zaměřím na základní scriptování.

Read more